Bruker2nifti: Magnetic Resonance Images converter from Bruker ParaVision to Nifti format

Sebastiano Ferraris, Dzhoshkun Ismail Shakir, Johannes Van Der Merwe, Willy Gsell, Jan Deprest, Tom Vercauteren